Strategia

Nasza strategia zakłada umocnienie pozycji wiodącego przedsiębiorstwa rolnego i producenta wysokiej jakości mąki w regionie. Strategia będzie realizowana poprzez skupienie się na dwóch obszarach działalności: rozwoju segmentu upraw oraz poprawie efektywności.

  • Rozpoczęcie uprawy kukurydzy pozwoli na czterokrotne zwiększnie zbiorów w 5 lat;
  • Aby zapewnić dynamiczny rozwój segmentu upraw, spółka zainwestuje w budowę nowych silosów, powiększy park maszynowy i rozbuduje areał uprawianej ziemi;
  • Wykorzystanie pełnej mocy posiadanych młynów pozwoli na zwiększenie produkcji mąki o 21% w 5 lat;
  • Dzięki licznym inwestycjom w segment upraw oraz wyraźnej poprawie efektywności, spółka znacząco poprawi wyniki finansowe.