Nasza Firma

Grupa “Chmielnicki Mlyn” jest pionowo zintegrowanym przedsiębiorstwem, zajmującym się przetwórstwem spożywczym, w tym: produkcją mąki oraz uprawą zbóż.

Firma wykorzystuje ekologiczny system produkcji, pozwalający maksymalizować zyski. Strategia rozwoju zakłada wzmocnienie pozycji spółki jako regionalnego lidera w segmencie produkcji mąki i upraw zbożowych.

Działalnośc Chmielnicki Mlyn Group zlokalizowana jest na terenie najżyźniejszych gleb (czarnoziemów) w regionie zachodniej Ukrainy.

mapę naszej lokalizacji