Nasze atuty

Koncentracja na produkcji mąki – produkcja mąki w naszych młynach stanowi ok. 40% całkowitej produkcji w obwodzie Chmielnickim.

Skoncentrowana lokalizacja produkcji – dzięki zlokalizowaniu nazych gruntów w promieniu 40 km od młynów i elewatorów możemy prowadzić biznes bardziej efektywnie, kontrolując wszystkie procesy i minimalizując koszty.

Optymalny płodozmian – zastosowanie płodozmianu maksymalizuje wydajność i rentowność upraw. Rodzaj zboża jest starannie dobierany pod względem sezonowości upraw, popytu oraz przewidywanego wzrostu cen.

Efektywność działania – dokładamy wszelkich starań, aby usprawniać wydajność produkcji oraz stale poprawiać wyniki finansowe. Zbiory z niektórych naszych upraw są aż o 50% wyższe niż ukraińska średnia. Oprócz poprawy wydajności, optymalizujemy oraz usprawniamy naszą działalność dzięki oszczędnej uprawie bezorkowej oraz zastosowaniu nowoczesnych technologii ekologicznych.

Posiadanie własnych elewatorów – wysokie zdolności magazynowe - 36 000 ton, pozwalają nam na przechowywanie zbiorów, ziarna do produkcji mąki oraz ziaren do przyszłych zasiewów. Dodatkowo dzięki wykorzystaniu powierzchni magazynowych unikamy sezonowych wahań cen i możemy osiągać dodatkowe zyski z usług magazynowania zbóż naszych klientów.

Doświadczenie w zarządzaniu – mamy ponad 15-letnie doświadcznie w sektorze rolniczym. Skład kadry menedżerskiej nie uległ zasadniczym zmianom od czasu powstania firmy.

Dobra reputacja i odpowiedzialność społeczna – istniejąc na rynku od ponad dziesięciu lat, możemy pochwalić się nienaganną reputacją wśród naszych dostawców, partnerów, klientów, banków oraz pracowników. Staramy się także udzielać wsparcia najbardziej potrzebującym. Finansujemy programy, które niosą pomoc instytucjom społecznym działającym w naszym regionie.