Publikacje w mediach

Publikacje o nas w polskich mediach.

Umowa z wieloletnim partnerem

W połowie marca Chmielnicki Mlyn zawarł umowę z wieloletnim partnerem Spółki - międzynarodową firmą zajmującą się handlem ziarnem. Na jej mocy Spółka otrzymała przedpłatę w kwocie 5 mln hrywien na sprzedaż ziarna po żniwach. Podobne umowy pomiędzy stronami były także podpisywane w 2010 i 2011 roku. Środki zostaną wykorzystane w kampanii siewnej. Umowa nie jest kontraktem terminowym, a warunki sprzedaży (wolumen i ceny) zostaną ustalone po żniwach.

Taka wieloletnia współpraca uwiarygodnia Spółkę w relacjach biznesowych z jej klientami.

Baker Tilly Ukraine zakończył audyt

Baker Tilly Ukraine, członek międzynarodowej sieci firm audytorskich, zakończył audyt zgodności sprawozdań finansowych Chmielnicki Mlyn Group z międzynarodowymi standardami rachunkowości (IFRS).

Budowa nowego silosu

W styczniu 2012 r. Spółka rozpoczęła budowę nowego silosu o pojemności 6 250 ton, która zostanie zakończona w czerwcu przed zbiorami.

Zarząd Grupy Chmielnicki Mlyn koncentruje się na wzroście powierzchni magazynowych, ponieważ posiadanie większych zdolności przechowywania zbóż umożliwia sprzedaż własnych zbiorów w najatrakcyjniejszych cenach oraz pozyskiwanie przychodów z przechowywania zbóż dla innych podmiotów. Budowa kolejnych silosów jest częścią strategii Spółki, która przewiduje wprowadzenie do uprawy kukurydzy. Jej produkcja charakteryzuje się wysokimi plonami (Ukraina jest drugim na świecie producentem kukurydzy), jednak wymaga znacznych powierzchni do przechowywania.

Biorąc po uwagę oddany do użytku we wrześniu u., r. silos o pojemności 6 250 ton oraz obecnie budowany, zdolności magazynowe Spółki wzrosną przed tegorocznymi żniwami do 48 500 ton

Pierwsze publikacje o nas w mediach

Pierwsze publikacje o nas w polskich mediach.