Segmenty działalności

Nasz model biznesowy opiera się na pionowej integracji łańcucha wartości, na który składają się: uprawa zbóż, produkcja mąki oraz handel zbożem. Większość produkowanej pszenicy przerabiamy na mąkę we własnych młynach. Pozostałe rodzaje zbóż, takie jak jęczmień, soję, grykę sprzedajemy firmom specjalizującym się w handlu zagranicznym oraz klientom na rynku wewnętrznym. Dzięki wysokim zdolnościom magazynowania zbóż we własnych elewatorach, możemy efektywnie wykorzystywać sezonowe wahania cen zbóż i sprzedawać je gdy osiągają maksymalny poziom.

Produkcja mąki
Do produkcji mąki żytniej i pszennej wykorzystujemy  dwa nowoczesne młyny, które znajdują się we wsi Rozsocha w obwodzie Chmielnickim. W celu zapewnienia najwyższej jakości mąki, praktycznie w stu procentach bazujemy na własnych zbiorach. Chmielnicki Mlyn to największy i najnowocześniejszy kompleks młynów w regionie. Ich zdolność produkcyjna wynosi 100 ton mąki pszennej oraz 60 ton mąki żytniej na dobę. Sprzedajemy nasze produkty lokalnym i zagranicznym piekarniom, sieciom handlowym oraz klientom indywidualnym.

Uprawa zbóż
Na proces uprawy zbóż składają się: dzierżawa gruntów, uprawa i zbiory. Nasze mieszanki zbożowe składają się z: pszenicy, jęczmienia, gryki i soi. Od samego początku istnienia firmy, skupiamy się na aspekcie operacyjnym biznesu, z naciskiem na wzrost rentowności. Stosowanie płodozmianu i najnowszych agrotechnologii pozwala osiągać nam maksymalne dochody przy optymalnych kosztach i minimalnym ryzyku.