Historia Firmy

2012

W wyniku negocjacji przyciągnęły inwestycje dla rozwoju przedsiębiorczości.

2011

Zdecydowano się na przyciąganiu inwestycji;

Rozpoczęcie budowy nowego kompleksu elewatorów o całkowitej pojemności 25 000 ton. Budowa pierwszego silosa została zakończona 15 września;

W czerwcu zakończono modernizację systemu suszenia ziarna. Zainstalowano nowoczesne urządzenia do suszenia włoskiej firmy Strall oraz polskie zbiorniki firmy Ferum o pojemności 1000 ton;

Rozpoczęcie współpracy w zakresie przyszłego finansowania upraw a międzynarodowymi firmami zajmującymi się handlem zbożem;

Firma zatrudnia 180 osób, w skład floty maszyn wchodzi: 40 ciężarówek, , 6 kombajnów, 4 traktory i około 60 jednostek innego sprzętu.

2008-2011

Poszerszenie banku ziemi do 20 000 ha.

 2010

Stworzenie własnych zakładów produkcji nasion.

2009

Instalacja urządzeń do suszenia ziarna amerykańskiej firmy Sukup o wydajności 52 tony na godzinę. Konstrukcja składa się z 3 silosów o pojemności 1 500 ton;

Premier Ukrainy złożył podziękowanie właścicielowi przedsiębiorstwa , Wasylowi Barylukowi.

2007

Rozpoczęcie upraw na dużą skalę jako nowy segment działalności grupy;

Dzierżawa pierwszych 5000 ha ziemi, które nie były uprawiane przez ponad 5 lat;

Kupno nowych maszyń rolniczych znanych światowych producentów – stworzenie wysokiej jakości floty maszyn do upraw roli;

Pierwsze zbiory;

Rozpoczęcie eksportu produkowanej mąki;

Ilość pracowników wzrosła do 130 osób, a flota transportowa do 20 ciężarówek;

Otrzymanie dyplomu w międzynarodowym rankingu popularności Złota Fortuna.

2006

Poszerzenie asortymanetu o produkty pakowane.

2005

Uruchomienie młyna żytniego o wydajności 60 ton na dobę;

Rozszerzenie sieci sprzedaży na całą Zachodnią Ukrainę

2004

Urochomienie linii do produkcji mieszanki paszowej o wydajności 30 ton na dobę;

Chmielnicka Obwodowa Administracja Państwowa uhonorowała Grupę Chmielnicki Mlyn za jej osiągnięcia.

2003

Popisanie umów z międzynarodowymi sprzedawcami ziarna na finansowanie zakupu nasion do produkcji mąki.

2002

Uruchomienie drugiego elewatora zbożowego o pojemności 12 000 ton;

Chmielnicka Obwodowa Administracja Państwowa odznaczyła właściciela przedsiębiorstwa dyplomem za wkład w rozwój Ukrainy.

2001

Budowa młyna pszennego o wydajności 100 ton na dobę.

2000

Wasyl Baryluk rozpoczął biznes w obwodzie Chmielnickim. Modernizacja elewatora do pojemności 11 000 ton. Na początku firma zatrudniała 23 pracowników i dysponowała czterem ciężarówkami.