Umowa z wieloletnim partnerem

W połowie marca Chmielnicki Mlyn zawarł umowę z wieloletnim partnerem Spółki - międzynarodową firmą zajmującą się handlem ziarnem. Na jej mocy Spółka otrzymała przedpłatę w kwocie 5 mln hrywien na sprzedaż ziarna po żniwach. Podobne umowy pomiędzy stronami były także podpisywane w 2010 i 2011 roku. Środki zostaną wykorzystane w kampanii siewnej. Umowa nie jest kontraktem terminowym, a warunki sprzedaży (wolumen i ceny) zostaną ustalone po żniwach.

Taka wieloletnia współpraca uwiarygodnia Spółkę w relacjach biznesowych z jej klientami.