Budowa nowego silosu

W styczniu 2012 r. Spółka rozpoczęła budowę nowego silosu o pojemności 6 250 ton, która zostanie zakończona w czerwcu przed zbiorami.

Zarząd Grupy Chmielnicki Mlyn koncentruje się na wzroście powierzchni magazynowych, ponieważ posiadanie większych zdolności przechowywania zbóż umożliwia sprzedaż własnych zbiorów w najatrakcyjniejszych cenach oraz pozyskiwanie przychodów z przechowywania zbóż dla innych podmiotów. Budowa kolejnych silosów jest częścią strategii Spółki, która przewiduje wprowadzenie do uprawy kukurydzy. Jej produkcja charakteryzuje się wysokimi plonami (Ukraina jest drugim na świecie producentem kukurydzy), jednak wymaga znacznych powierzchni do przechowywania.

Biorąc po uwagę oddany do użytku we wrześniu u., r. silos o pojemności 6 250 ton oraz obecnie budowany, zdolności magazynowe Spółki wzrosną przed tegorocznymi żniwami do 48 500 ton