Baker Tilly Ukraine zakończył audyt

Baker Tilly Ukraine, członek międzynarodowej sieci firm audytorskich, zakończył audyt zgodności sprawozdań finansowych Chmielnicki Mlyn Group z międzynarodowymi standardami rachunkowości (IFRS).